Nosework

NOSEWORK

Nosework on laji, jossa koira etsii ja ilmaisee tietyistä kohdehajuista (eukalyptus- , laakerinlehti -ja laventelihydrolaatti) tehtyjä kätköjä erilaisilta etsintäalueilta. Koira ja ohjaaja tekevät etsinnässä tiivistä yhteistyötä. Koiran tehtävä on etsiä kätköä mahdollisimman itsenäisesti ja intensiivisesti, pyrkiä pääsemään niin lähelle kätköä kuin se pääsee, sekä lopulta ilmoittaa ohjaajalle löytönsä. Ohjaajan tehtävä on tukea koiraa käymään läpi koko alue, lukea koiran reaktioita alueella sekä ilmoittaa koiran tekemä löytö. Ohjaaja saa ohjata koiraa vapaasti etsinnän aikana.  

Noseworkissa on neljä erilaista etsintäaluetyyppiä: sisäetsintä, ajoneuvoetsintä, ulkoetsintä ja laatikkoetsintä. Etsintäalueet ovat hyvin vaihtelevia, eikä niille ole asetettu tarkkoja määritelmiä alueen tyypin tai koon osalta.

Etsittävien kätköjen määrä, vaikeustaso sekä alueiden laajuus kasvavat luokittain.

Nosework on kiehtova laji, joka sopii kaikille koirille ja ohjaajille. Etsiminen on koirille luontaista toimintaa sekä yksi koiran tärkeistä perustarpeista, minkä vuoksi harjoittelu on koiralle hauskaa ja se lisää koiran hyvinvointia. Nosework on erittäin monipuolinen ja mielenkiintoinen harrastus, harjoitteli sitä sitten omaksi iloksi ja koiran aktivoimiseksi, tai tavoitteellisesti kokeisiin tähdäten.

NOSEWORKIN VIIKKOVALMENNUS

Noseworkin viikkovalmennus on tarkoitettu koirakoille, jotka haluavat harrastaa säännöllisesti ja tavoitteellisesti noseworkia ohjatusti. 

Viikkovalmennuksessa on eritasoisia ryhmiä: valmennukseen voivat tulla niin syventävän tason kurssin käyneet kuin ylimmissä koeluokissa kisaavat koirakot. Sopiva ryhmätaso valitaan yhdessä valmentajan kanssa.
Noseworkin viikkovalmennuksessa työstetään kaikkia noseworkin etsintämuotoja ja pyritään rakentamaan itsevarmaa ja voimakasta etsimistyöskentelyä kattavien tukiharjoitusten avulla. Harjoituspaikkana toimii pääasiallisesti Koiravalmennus Motivaation halli (Säkkitie 8), mutta kelien salliessa harjoitukset siirretään lähiympäristöön jotta harjoitteluun saadaan tarvittavaa vaihtelevuutta etsintäalueiden osalta.

Valmennusryhmässä on 3 koirakkoa / 55 min.

Valmennusryhmän hinta on 88€/kk joka viikko treenaaville ryhmille ja 45€/kk joka toinen viikko treenaaville ryhmille.

Lisätietoa valmentajilta tai sähköpostilla valmennukset@koiravalmennusmotivaatio.fi

Hae viikkovalmennukseen
Koiravalmennus Motivaation nosework-valmentajat ovat:

Elli Kinnunen
Selina Saimala
Emmi Salenius
Johanna Rantala

Nosework-kurssit

Motivaation nettikaupasta löydät kurssien päivämäärät ja voit ilmoittautua kursseille.

Voit maksaa kurssit yleisimmillä maksuvälineillä.

Lisätietoja kurssit@koiravalmennusmotivaatio.fi

Mauri ja pöytä
NOSEWORKIN PERUSTEET 135€

Kurssiin kuuluu luento (ilman koiria) + 5 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 3 koirakkoa. 

Noseworkin perusteet -kurssilla tutustutaan lajin perusteisiin: hajukuvan ja etsintämotivaation rakentamiseen. Tehokas nosework – tiimi rakentuu, kun koiralle luodaan selkeys tehtävään ja motivaatio keskittyneeseen haistelutyöhön ja jossa ohjaaja pystyy toiminnallaan tukemaan koiran itsenäistä työskentelyä.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • kattavan aloitusluennon noseworkin pohjatiedoista
 • eukalyptushydrolaatin hajukuvan rakentamisen
 • hajuerotteluharjoittelun perusteet
 • tapoja tukea koiran etsimismotivaatiota ja tehokkuutta alueen kattamisessa
 • koiranlukutaidon ja koulutustaitojen harjoitusta ohjaajalle
NOSEWORKIN SYVENTÄVÄ KURSSI 135€

Kurssiin kuuluu luento (ilman koiria) + 5 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 3 koirakkoa. 

Noseworkin syventävällä kurssilla rakennetaan koiran osaamista kohti sujuvaa työskentelyä erilaisissa konteksteissa, erilaisissa häiriöissä ja erilaisissa kohdennushaasteissa. Koiralle aletaan rakentaa ilmaisua koirakkokohtaisin tavoittein.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • kattavan teorian ilmaisun opettamisesta aloitusluennolla
 • lisää tarkkuutta ja kohdennustaitoja kätköjen selvittämiseen
 • liinankäytön ja ohjaamisen harjoitteita ohjaajalle
 • lisää itsevarmuutta etsintään erilaisissa häiriöissä
 • luotettavan ja tarkan ilmaisun pohjat
Manki ilmaisu
NOSEWORKIN ILMAISUKURSSI 85€

Kurssiin kuuluu luento (ilman koiria) + 3 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 3 koirakkoa. 

Noseworkin ilmaisukurssi on tarkoitettu koirakoille, jotka aloittavat ensimmäistä kertaa ilmaisun opettamisen, tai jotka tarvitsevat ilmaisuun tehokkaan korjaussarjan. Ilmaisu rakennetaan jokaiselle koirakolle omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti: ilmaisukäytös valitaan sen perusteella, mikä on paras ratkaisu kullekin koirakolle tavoitteisiin peilaten.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • kattavan aloitusluennon noseworkin pohjatiedoista
 • eukalyptushydrolaatin hajukuvan rakentamisen
 • hajuerotteluharjoittelun perusteet
 • tapoja tukea koiran etsimismotivaatiota ja tehokkuutta alueen kattamisessa
 • koiranlukutaidon ja koulutustaitojen harjoitusta ohjaajalle
Manki nose
PENTUJEN NOSEWORK (2-6kk) 110€

Kurssiin kuuluu luento (ilman koiria) + 4 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 3 koirakkoa. 

Kurssin aikana tutustutaan pentuystävällisiin harjoituksiin, jotka luovat tärkeitä pohjataitoja pennun itsevarmalle haistelutyöskentelylle, etsimismotivaation rakentamiselle, kehonhahmotukselle, alustavarmuudelle sekä suhteen luomiselle ohjaajan kanssa. Kurssilla rakennetaan myös hajuerottelun alkeita.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • hyvän hahmotuksen erilaisista harjoituksista ja työskentelytavoista, jotka tukevat pentua kehittymään itsevarmaksi etsijäksi
 • kattavaa harjoitusta tehokkaaseen palkkaukseen ja motivointiin
 • erilaisia pennun kehitystasoon suhteutettuja oppimispelejä
 • ensikosketuksen kohdehajulla työskentelyyn
Mila nosework
NOSEWORKIN LAATIKKOETSINTÄ 75€

Kurssiin kuuluu 3 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 4 koirakkoa. 

Kurssilla tehdään erilaisia Noseworkin laatikkoetsintä -harjoituksia ja paneudutaan mahdollisiin ongelmiin. Tavoitteena on saada aikaan motivoitunut ja itsenäinen etsintä.

Koiran tulee osata etsiä eucalyptus-hydrolaattia kurssille tullessa.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • tehotreeniä laatikkoetsintää
 • kaunista työskentelyä laatikoilla ja tarvittaessa ilmaisuharjoittelua
 • itsevarmuutta ja koiralle motivaatiota etsiä hajua laatikoista