PENTUJEN JA NUORTEN KOIRIEN KURSSIT​

Koiravalmennus Motivaatiossa järjestetään monenlaisia pentukursseja – kaikille pennuille sopivia pikkupentu- ja pentukursseja sekä harrastuslajeihin valmistavia kursseja. Koulutuksessa korostetaan iloista yhteistyötä ja koiria koulutetaan positiivisin menetelmin eli niitä palkitaan nameilla, leikillä ja kehuilla.

 

Pentukursseilla on enintään 5 osallistujaa, joten tilaa ja aikaa on jokaiselle koirakolle sopivasti.

Motivaation nettikaupasta löydät kurssien päivämäärät ja voit ilmoittautua kursseille. Voit maksaa kurssin yleisimmillä maksuvälineillä.

Lisätietoja kurssit@koiravalmennusmotivaatio.fi

Sylvi pikkupentukurssi
PIKKUPENTUJEN KURSSI (2-5kk) 67€

Kurssiin kuuluu luento (ilman koiria) + 3 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 5 koirakkoa. 

Pikkupentujen kurssi on tarkoitettu pennun ensikurssiksi, joka johdattelee kohti tärkeitä elämän perustaitoja. Kurssilla rakennetaan suhdetta ohjaajaan, vahvistetaan erilaisia tapoja palkkautua ja luodaan pohjaa tehokkaalle oppimiselle. Kurssin tavoitteena on tukea pentuja kasvamaan reippaiksi, uteliaiksi ja hyviksi oppijoiksi.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • kattavan luennon, jolla käydään läpi pennun eri kehitysvaiheet ja niihin liittyvät erityispiirteet
 • työkaluja joilla teet pentuarjesta helpompaa
 • erilaisia harjoituksia suhteen luomiseen, ympäristöön sosiaalistamiseen ja palkkaamiseen
 • kehonhahmotukseen, alustavarmuuteen ja rauhoittumiseen liittyviä harjoituksia
 • kouluttamisen ja palkkaamisen taitoja
PENTUKURSSI (3-12kk) 105€

Kurssiin kuuluu luento (ilman koiria) + 5 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 5 koirakkoa. 

Pentukurssi on jokaiselle pennulle hyödyllinen kokonaisuus, joka sisältää kaikki sujuvan arjen perusedellytykset tehokkaina harjoituksina.

Pentukurssilla harjoitellaan kontaktia, yhteistyötä ja tottelevaisuuden perusteita arjen tarpeita ajatellen. Pentukurssin tavoitteena on tukea pennun kehitystä reippaaksi, kontaktinhakuiseksi ja motivoituneeksi koiraksi. Ohjaaja oppii kouluttamisen, koiranohjaamisen ja palkkauksen tärkeät perustaidot.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • kattavan teorian koiran oppimisesta ja kouluttamisesta aloitusluennolla
 • perustottelevaisuuden pohjaharjoitteet
 • osaamista koiran oikea-aikaiseen palkitsemiseen ja tehokkaaseen motivointiin
 • hyvinvointia ja sujuvampaa yhteistyötä arkeen pentusi kanssa
Armas haalareissa
TAVOITTEELLISTEN PENTUJEN KURSSI (3-8kk) 105€

Kurssiin kuuluu luento (ilman koiria)+ 5 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 5 koirakkoa. 

Mikäli tähtäimessä on tavoitteellinen harrastaminen tokon, pk-lajien tai rally-tokon parissa, on tavoitteellisten pentujen kurssi oikea paikka aloittaa!

Kurssin aikana työstämme pennuille hyvää asennetta, korkeaa motivaatiota ja oikeaa mielentilaan laadukkaaseen tottelevaisuustreeniin. Ohjaaja oppii palkkaamiseen, koulutuksen tekniseen puoleen ja selkeään ohjaamiseen liittyviä taitoja. Kurssilla painotamme hyvään työskentelyvireeseen, motivaatioon ja tarkkuuteen liittyviä harjoituksia, teknisen pohjan rakentamista unohtamatta.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • hyvän hahmotuksen siitä, mitä tottelevaisuuslajien harjoittelussa pennun kanssa tulee ottaa huomioon 
 • yksilöllistä ohjausta omien tavoitteiden ja pennun ominaisuuksien mukaisesti muokattuna
 • pohjat tärkeimpien tottelevaisuusliikkeiden rakentamiseen
 • pennun aktiivisuuden ja yhteistyöhalukkuuden tukemista ja rakentamista
 • varmuutta erilaisissa häiriöissä toimimiseen
Sylvi paikkis
PENTUJEN SYVENTÄVÄ KURSSI (4-12kk) 95€/105€

105€ kurssiin kuuluu luento (ilman koiria) + 5 treenikertaa 55min/kerta 

95€ kurssiin kuuluu 5 treenikertaa 55min/kerta 

Kurssille otetaan 5 koirakkoa. 

Pentujen syventävä kurssi on tarkoitettu pentukurssin käyneille koirakoille, jotka haluavat jatkaa yhteistyön ja perustaitojen opettelua.

Kurssilla harjoitellaan yhteistyötä ohjaajan kanssa, palkkaamista, kontaktia ja tehdään pohjia harrastuslajeihin. 

Kurssin sisältö voi vaihdella ohjaajien toiveiden mukaan.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • iloista ja motivoitunutta yhteistyötä
 • erilaisia palkkaustapoja
 • pohjia ja tutustumista harrastuslajeihin
Keksi
VILLIT JA VALLATTOMAT (yli 6kk) 105€

Kurssiin kuuluu luento (ilman koiria)+ 5 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 5 koirakkoa. 

Villit ja vallattomat -kurssi on tarkoitettu erityisesti riehakkaille nuorille koirille perustottelevaisuuden ja arkihallinnan vahvistamiseen.

Kurssilla harjoitellaan tärkeimpiä arjessa tarvittavia taitoja kuten hihnakäytöstä ja ohituksia, kiinnostavista ja kiihdyttävistä kohteista luopumista, luoksetuloa ja rauhoittumista. Harjoituksissa painotetetaan erityisesti oikeanlaisen tunnetilan oppimista.

Kurssi pidetään pääasiassa sisätiloissa, mutta osa harjoituksista tehdään ulkona (valmentaja infoaa etukäteen).

Kurssilla saatte ja opitte:
 • työkaluja arkiongelmien ratkomiseen
 • keinoja koiran oikeanlaisen tunnetilan vahvistamiseen arjessa
 • perustottelevaisuutta ja yhteistyötä
Sylvi ja häntäpupu
PENTUJEN LÄHTÖSTARTTI AGILITYYN(2kk-) 105€

Kurssiin kuuluu 5 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 4 koirakkoa. 

Kurssilla harjoitellaan pennuille sopivia pohjataitoja agilityuraa silmällä pitäen. Lähdetään harjoittelemaan erilaisia taitoja, vihjeitä ja ohjaustekniikoita pennun ikä huomioon ottaen. Leikkiminen, palkkautuminen, paikalla olo, eteenpäin fokusointi sekä irtoaminen kuuntelua ja rauhoittumista unohtamatta otetaan myös haltuun.

 

Ota treeneihin paljon sellaisia nameja, joista koira pitää, lelu/namipallo sekä koiralle alusta/peti rauhoittumisharjoituksia varten.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • tärkeitä pohjataitoja agilityuraa silmällä pitäen
 • häiriön sietoa sekä rauhoittumista toisten koirien läsnäollessa
 • perusohjaustekniikoita
 • ensimmäiset agilityyn sovellettevissa olevat vihjeet
 • tarjoamalla oppimisen alkeet
kelpiepentu
PENTUJEN NOSEWORK (2-6kk) 86€

Kurssiin kuuluu luento + 4 treenikertaa 55min/kerta.

Kurssille otetaan 3 koirakkoa. 

Kurssin aikana tutustutaan pentuystävällisiin harjoituksiin, jotka luovat tärkeitä pohjataitoja pennun itsevarmalle haistelutyöskentelylle, etsimismotivaation rakentamiselle, kehonhahmotukselle, alustavarmuudelle sekä suhteen luomiselle ohjaajan kanssa. Kurssilla rakennetaan myös hajuerottelun alkeita.

Kurssilla saatte ja opitte:
 • hyvän hahmotuksen erilaisista harjoituksista ja työskentelytavoista, jotka tukevat pentua kehittymään itsevarmaksi etsijäksi
 • kattavaa harjoitusta tehokkaaseen palkkaukseen ja motivointiin
 • erilaisia pennun kehitystasoon suhteutettuja oppimispelejä
 • ensikosketuksen kohdehajulla työskentelyyn